За повече информация и кандидатстване пишете на: basf.chemgeneration@agencyprima.com

Бележка: Всички непълнолетни, които желаят да вземат участие в Научната програма на BASF – Chemgeneration, трябва да представят разрешение от родителите си.