Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii

Niekonwencjonalne metody wytwarzania energii, takie jak elektrownie wiatrowe, wodne i geotermalne, generują niespełna jeden procent energii wytwarzanej na świecie, ale mogą odrywać istotną rolę w ujęciu regionalnym, zależnie od względów ekonomicznych i dostępności. Dzięki chemii udało się opracować panele słoneczne do generowania energii termicznej i fotowoltaicznej, lekkie śmigła z włókna węglowego do elektrowni wiatrowych, beton i metalowe turbiny dla elektrowni wodnych oraz materiały odporne na korozję służące do ujarzmiana źródeł geotermalnych.

Farmy słoneczne

Zapora w elektrowni wodnej

Erupcja gejzeru wywołana energią geotermalną

Farmy wiatrowe


Zużycie energii przez żarówki energooszczędne może być nawet o 80% niższe niż w przypadku żarówek żarnikowych.Zużycie energii przez żarówki energooszczędne może być nawet o 80% niższe niż w przypadku żarówek żarnikowych.

Dzięki szeregowi badań chemicznych i pracom rozwojowym udało się stworzyć wysoko wydajne ogniwa słoneczne wytwarzające ciepło i energię, wzmacniane włóknem węglowym turbiny wiatrowe wykorzystujące siłę wiatru, specjalne cementy i metalowe turbiny wykorzystywane w elektrowniach wodnych oraz wiele materiałów nierdzewnych wykorzystywanych do generowania energii ze źródeł geotermalnych.

Elektrownie korzystające z alternatywnych źródeł energii

Did you know?

Ilość energii słonecznej docierającej na powierzchnię Ziemi w ciągu półtora dnia jest równa energii, jaką można by uzyskać ze wszystkich nieodnawialnych złóż ropy naftowej na świecie. Energia wytworzona przez słońce w ciągu jednej godziny wystarczyłaby do zaspokojenia potrzeb energetycznych ludzkości przez cały jeden rok, o ile bylibyśmy ją w stanie wykorzystać w całości.