молекули 3D

Превърнете своя компютър във виртуална химична лаборатория!

Нашето интерактивно приложение за визуализация представя тримерни молекулни модели върху екрана на вашия компютър.