Pridajte sa k programu Chemgeneration

Zblížte sa s chémiou. Dosiahnite trvalú udržateľnosť. Vyhľadajte dobrodružstvo. Zažite zábavu.
Vyberte si workshop

KTO SME

Sme Chemgeneration – celoeurópsky vedecký program spoločnosti BASF, ktorý pozostáva z bezplatných interaktívnych seminárov pre študentov stredných škôl.

Naším hlavným poslaním je popularizácia vedy a zapájanie študentov stredných škôl do objavovania chémie a jej úlohy pri budovaní trvalo udržateľnej budúcnosti.

TÉMA ROČNÍKA

Viete, čo je to cirkulárna ekonomika a prečo sa nás týka? Program Chemgeneration vám ukáže, že veda ponúka nekonečné možnosti pri riešení každodenných prekážok a najväčších problémov sveta. Budete vykonávať experimenty a dozviete sa, ako môže ľudstvo dosiahnuť úroveň nulového odpadu prostredníctvom inovácií, nových materiálov, technológií budúcnosti, no predovšetkým – prostredníctvom chémie. Názorne vám ukážeme, že produkovať nulový odpad je možné.

EXPERIMENTY

KONCEPCIA

Vedecký program BASF Chemgeneration tvoria 90-minútové semináre pre skupinu 20 študentov stredných škôl. Počas seminára študenti samostatne vykonajú interaktívne experimenty, a získajú tak príležitosť stať sa na jeden deň vedcami. Študenti si tiež pozrú interaktívne prezentácie, pričom po celý čas budú pod dohľadom školených konzultantov.
AKO SA PRIHLÁSIŤ?

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Pedagógovia a zástupcovia škôl môžu prihlásiť svojich žiakov na semináre. Študentov nemôžu prihlásiť rodičia a nemôžu tak urobiť ani samotní študenti. Ak chcete poslať prihlášku, ..prihlášku, pošlite nám email.

KEDY?

KEDY?

Semináre sa konajú v areáli Technickej univerzity v Košiciach, Park Komenského 19, 1. poschodie, miestnosť č.135.

KDE?

KDE?

Semináre sa konajú minimálne raz do mesiaca s ponukou dvoch workshopov o 8:30 a 11:00 hod. Presný harmonogram workshopov si môžete vyžiadať pri registrácii.

20
Študentov na jeden seminár
90
MINÚT
4
Experimenty

∞ "WOW" reakcií

ABOUT

Vedecký program BASF Chemgeneration je interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu, zapájať študentov stredných škôl (vo veku 14 až 18 rokov) do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť tomu, ako môžu prírodné vedy napomáhať trvalo udržateľnému rozvoju.
Študenti prostredníctvom tohto programu získajú príležitosť zúčastniť sa na interaktívnych experimentoch a na vlastné oči si pozrieť, ako dokáže veda riešiť každodenné problémy a aká je jej úloha pri záchrane planéty. Stredoškoláci sa presvedčia, ako funguje chémia za bránami školských učební, čo podnieti ich tvorivosť a vedecké nadanie.
Na programe Chemgeneration sa môžu zúčastniť všetci študenti, nielen tí, ktorí sú dobrí v chémii, alebo ktorí majú zvláštny záujem o prírodné vedy. Program je zameraný na stredné školy, ktoré poskytujú všeobecné vzdelanie, nielen na tie, na ktorých sa nachádzajú katedry alebo kabinety prírodných vied.
Vedecký program Chemgeneration organizuje popredná svetová chemická spoločnosť BASF v spolupráci s najprestížnejšími univerzitami a vedeckými inštitúciami v strednej Európe.
Na Slovensku tento program vznikol v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Stiahnite si brožúru Chemgeneration PDF o cirkulárnom hospodárstve.

PROJECT FOUNDER

Naši partneri
HemijskiFakultetUniverzitetBeograd
IRB logo
Agora