Присъединете се към Chemgeneration

Свържете се с химията. Постигнете устойчивост. Търсете приключението. Усетете забавлението.

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме Chemgeneration – общоевропейската научна програма на BASF, базирана на безплатни интерактивни семинари за гимназиални ученици.

Нашата крайна мисия е да популяризираме науката и да привлечем гимназиалните ученици да открият химията и да научат каква е ролята ѝ в изграждането на устойчиво бъдеще.

ТЕМА НА СЕЗОНА

Тази година ще се потопим в химията чрез изучаване на кръговата икономика. Chemgeneration ще ви покаже, че науката предлага безкрайни възможности за разрешаване както на ежедневни, така и на най-големите световни проблеми. Ще проведете експерименти и ще научите как човечеството може да достигне нулеви отпадъци чрез иновации, нови материали, бъдещи технологии, но най-вече чрез химията. Нека докажем, че нулевите отпадъци са възможни.

ЕКСПЕРИМЕНТИ

КОНЦЕПЦИЯ

Научната програма BASF Chemgeneration се състои от 90-минутни семинари с участието на група от 20 гимназиални ученици. По време на семинара учениците ще проведат сами интерактивни експерименти, получавайки възможност да се превърнат в учени за един ден. Учениците ще гледат интерактивни презентации и ще бъдат под надзора на обучени наставници.
КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

За участие в семинарите могат да кандидатстват преподаватели и представители на училищата. Нито индивидуални ученици, нито родители могат да подават кандидатури за участие в семинара. За да кандидатствате, попълнете регистрационната форма по-долу на страницата.

КОГА?

КОГА?

Семинарите ще се провеждат според приложения график в петъчен ден от 14 ч.

2019 2020
11.10.2019 10.1.2020 27.3.2020
25.10.2019 24.1.2020 10.4.2020
08.11.2019 14.2.2020 24.4.2020
22.11.2019 28.2.2020 08.5.2020
06.12.2019 13.3.2020 15.5.2020

КЪДЕ?

КЪДЕ?

Семинарите ще се провеждат в TechnoMagicLand в град София (бул. Цариградско шосе 111Б, София Тех Парк).

ГАЛЕРИЯ

20
Ученици на семинар
90
Минути
4
Експерименти

∞ реакции ЛЕЛЕ!

ABOUT

Научната програма BASF Chemgeneration е интерактивен научен семинар, който цели да популяризира науката и да привлече ученици от гимназиалния курс (14-18-годишни) да открият вълнуващата страна на химията и да им помогне да разберат как природните науки могат да подпомогнат устойчивото развитие.
Чрез програмата учениците ще получат възможност да участват в интерактивни експерименти и да видят как науката може да разреши ежедневни проблеми и каква е ролята ѝ в спасяването на планетата. Учениците ще имат възможността да видят как функционира химията извън класната стая, което ще насърчи тяхната креативност и талант в света на науката.
В Chemgeneration могат да участват всички ученици, не само тези, които са добри по химия или които се интересуват от природните науки. Програмата се фокусира върху средните общообразователни училища, не само тези с профилирани паралелки с природонаучна насоченост.
Научната програма Chemgeneration се предлага от водещата в света химическа компания BASF, в сътрудничество с някои от най-престижните университети и научни институции в Централна Европа.

Изтеглете PDF брошурата за циркулярната икономика.

ОСНОВАТЕЛ НА ПРОЕКТА

ПАРТНЬОРИ
HemijskiFakultetUniverzitetBeograd
IRB logo
Agora